Logo SP 1 w Słupnie

News

News zdjęcie id 134

Stypendia i zasiłki szkolne

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 
STYPENDIA i ZASIŁKI SZKOLNE

 

Burmistrz Radzymina informuje, że do dnia 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018 lub do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:

1) stypendium szkolnego – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł netto,

2) zasiłku szkolnego – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2016 (m. in. zaświadczenia z pracy o zarobkach netto, informacja o zasiłkach rodzinnych i innych, informacja o bezrobociu, informacja o posiadaniu ziemi - przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski można otrzymać w szkole lub Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (Biuro Obsługi Interesanta – parter budynku, pokój nr 33), lub w gabinecie pedagoga szkolnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Plac Kościuszki 2 - III piętro, pokój nr 33, tel. (22) 786-50-21 w 161, 698 573 803.

Dyrektor zaprasza

Renata Majewska

   Szkoła Podstawowa nr 1

im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Aleja Jana Pawła II 14

05-250 Radzymin

tel. +48 22 786 50 10

sp1slupno@radzymin.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.