Szkoła Równych Szans
(wiecej)

Logopeda

HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDOW.doc

W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Słupnie zajęcia logopedyczne prowadzane są dla uczniów klas „0”, I, II i III oraz w indywidualnych przypadkach – uczniów klas starszych. 

We wrześniu logopeda wykonuje przesiewowe badania wśród uczniów "zerówki", służące wyłonieniu dzieci z opóźnieniami lub zaburzeniami mowy. Uczniowie klas I - III najczęściej kontynuują terapię.

Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza wywiad w formie ankiety oraz indywidualne rozmowy, omawiając problemy dziecka. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach 2 - 4 osobowych raz w tygodniu. Formy pracy dostosowywane są indywidualnie do każdego ucznia.

Są to zajęcia otwarte - rodzic może uczestniczyć w terapii logopedycznej swojego dziecka.
W codziennej pracy logopeda współpracuje ściśle z nauczycielami dzieci objętych terapią, przekazując wiadomości na temat postępów dzieci oraz zbierając informacje na temat funkcjonowania dziecka w klasie.

 Zajęcia logopedyczne mają zwykle ściśle określony przebieg, który uzależniony jest od etapu logoterapii (etap wywoływania głoski różni się w swym przebiegu od etapu jej utrwalania i doskonalenia). Poza tym charakter zajęć dostosowuje się również do rodzaju i siły zaburzenia, wieku dzieci i ich indywidualnych możliwości.

Są jednak pewne elementy, które występują podczas większości zajęć logopedycznych. Należą do nich:

 • ćwiczenia oddechowe

 • ćwiczenia doskonalące sprawność narządów mowy – „gimnastyka buzi i języka”

 • ćwiczenia doskonalące artykulację głosek i rozwijające mowę

 • ćwiczenia rozwijające słuch fonemowy

 • ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

Ze względu na to, że większość dzieci objętych opieką logopedyczną, to dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, zajęcia mają formę zabawową. Aby je uatrakcyjnić logopeda wykorzystuje wiele różnorodnych pomocy logopedycznych:

  • gry i loteryjki logopedyczne

  • układanki obrazkowo - wyrazowe, sylabowe

  • domina obrazkowe, obrazkowo – wyrazowe

  • karty, kolorowe ilustracje, historyjki obrazkowe

  • pomoce do ćwiczeń oddechowych: baloniki, wiatraczki, piłeczki, słomki itp

Podczas ćwiczeń rozwijających sprawności słuchu mownego oraz utrwalających wypracowane głoski, logopeda wykorzystuje również bardzo dużo wierszy i rymowanek z bogatej skarbnicy polskiej literatury pięknej dla dzieci.

10 PRZYKAZAŃ LOGOPEDY

DRODZY RODZICE!

I. Proszę zwrócić uwagę na sposób oddychania dziecka. Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno to Państwa zaniepokoić.

II. By dobrze mówić, trzeba dobrze słyszeć. Jeśli trzeba powtarzać polecenia lub prośby wydawane dziecku, należy sprawdzić, co z jego słuchem. Dobry odbiór komunikatu, prawidłowe funkcjonowanie słuchu, to połowa sukcesu.

III. Mówiąc do dziecka (nawet małego), nie wolno spieszczać form wyrazów. Tylko prawidłowa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy.

IV. Proszę zwrócić uwagę na język, wargi, policzki, podniebienie miękkie i ułożenie zębów. Jeśli są wątpliwości co do ich  ułożenia, symetrii, wielkości czy ruchliwości, lepiej udać się do specjalisty po konsultacje.

V. Ze względów logopedycznych najlepiej karmić dziecko piersią nie dłużej niż do końca pierwszego roku życia. Pokarmy stałe podajemy łyżeczką, a  płyny z kubka  z dzióbkiem.

VI. Uczymy dziecko gryzienia od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki  od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie   zębów i prawidłowe ruchy języka.

VII. Najlepiej zrezygnować ze smoczka (zarówno gryzaka, jak i na butelkę) zanim dziecko skończy roczek Jest on przyczyną wadliwego zgryzu, infantylnego połykania pokarmów. Jeśli rodzice podają dziecku do picia soki lub wodę z cukrem, szczególnie w nocy, smoczek dodatkowo przyczynia się do tworzenia próchnicy zębów u dziecka.

VIII. Obydwoje rodzice niech czytają dziecku jak najwięcej książek od samego początku, samemu bawiąc się czytaniem. Można modelować przy tym głos, zmieniać intonację. Dziecko w ten sposób nauczy się rozpoznawać różne emocje, zanim samo będzie świadomie ich używać.

IX. Dobrze jest wprowadzić do zabawy gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla rodzica i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzacie Państwo razem z dzieckiem i to już jest sukces. Do ćwiczeń buzi i języka może dołączyć młodsze rodzeństwo.

X. Ćwiczenia muszą być wykonywane systematycznie, wtedy przyniosą oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie (w samochodzie, w poczekalni u lekarza, w wannie). Ważne jest, aby ćwiczyć codziennie po kilka minut- to dużo lepsze niż jednorazowe nawet bardzo długie ćwiczenie, które niewiele daje, a skutecznie zniechęca dziecko.

                                                                                                                                                        Logopeda                                                     

WADY WYMOWY

Co jest, a co nie jest wadą wymowy?

Często stwierdzamy, że „ktoś tak dziwnie mówi, pewnie ma wadę wymowy”! Czy na pewno? Potocznie wszystkie odchylenia określa się mianem ,,wada wymowy” – co nie jest poprawne. Może to tylko specyfika regionu, w jakim człowiek mieszka lub po prostu niewykształcenie  się jeszcze u dziecka pewnych głosek.

Nie jest wadą wymowy, jeśli dziecko mówi ,,salik” zamiast ,,szalik”, albo ,,lowel” zamiast ,,rower”, lub ,,toń” zamiast ,,koń”- dziecko jeszcze nie dojrzało do wymawiania trudnych głosek i zanim pójdzie do szkoły trzeba mu pomóc prawidłowo je różnicować i wypowiadać. 

Rodzaje wad wymowy

oto niektóre z nich:
• Seplenienie (sygmatyzm) - to nieprawidłowa wymowa głosek trzech szeregów:
   - syczącego - s, z, c, dz,
   - szumiącego – sz, ż, cz, dż,
   -ciszącego – ś, ź, ć, dź.

Z seplenieniem mamy do czynienia wtedy, gdy przy wymawianiu w.w. głosek język wchodzi między zęby (międzyzębowe) lub język wychodzi z boku między zębami (seplenienie międzyzębowe boczne)

Seplenienie jest też wtedy, gdy przy wymawianiu głosek sz, ż, cz, dż powietrze wypełnia policzki zamiast kierować się na uniesiony w górę język (wymowa policzkowa obustronna lub boczna). 

 Reranie (rotacyzm) - to nieprawidłowa wymowa głoski 'r'. najczęstszą przyczyna jest nieprawidłowa praca lub budowa języka. Głoska 'r' może być realizowana nieprawidłowo: wargowo, policzkowo, gardłowo (tzw. francuskie 'r') lub tylnojęzykowo.

• Rynolalia (nosowanie):

Ø  nosowanie otwarte- wymawianie głosek ustnych „przez nos”

Ø  nosowanie zamknięte- (mówienie jakby z zatkanym nosem),      trudności w wymowie głosek nosowych (n, m, ą, ę)

  Wymowa bezdźwięczna - zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b-p, d-t, z-s, ź-ś, ż-sz, dz-c, dź-ć, dż-cz, w-f, g-k

Wady wymowy u dzieci prawie zawsze można skorygować. Korektą wad wymowy zajmują się logopedzi podczas terapii. Ich celem jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. Warunkiem poprawnego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy, bowiem realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni. Dlatego właśnie terapia logopedyczna zwykle obejmuje zabiegi i ćwiczenia uaktywniające niezbędne do artykulacji narządy i mięśnie.

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA