Logo SP 1 w Słupnie

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 Ogólne założenia koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 1

    im. Marii Konopnickiej w Słupnie:

 • tak zarządzać szkołą, aby służyć jej rozwojowi,
 • tak organizować pracę szkoły, aby uzyskać wysokie efekty kształcenia, wychowania i opieki,
 • tak ukierunkować wszelkie działania szkoły, aby wspomagać rozwój każdego ucznia na miarę jego możliwości,
 • tak organizować procesy edukacyjne, aby sprzyjały uczeniu się, nabywaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz aktywności uczniów,
 • tak organizować pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, aby respektowane były normy społeczne,
 • tak planować i realizować procesy edukacyjne, aby promować wartość edukacji,
 • tak współpracować z Rodzicami, aby stali się świadomymi partnerami szkoły,
 • tak wykorzystywać zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego, aby wpływały na wzajemny rozwój,
 • tak pracować, aby wszyscy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 

DEWIZĄ NASZEGO ZESPOŁU JEST CHĘĆ DZIAŁANIA, POTRZEBA DOSKONALENIA SIĘ I ROZWOJU ORAZ WRAŻLIWOŚĆ NA INNYCH.
 

ZALEŻY NAM NA TWORZENIU „PRZYJAZNEJ SZKOŁY”, TAKIEJ W KTÓREJ:

1.DOBRZE UCZY SIĘ KAŻDEGO.

2.SPRAWIEDLIWIE OCENIA.

3.UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.

4.ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.

5.POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE.

6.PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. 

Jesteśmy szkołą, w której oprócz właściwej pracy dydaktycznej funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, młodzież włącza się w akcje Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego a koło wolontariatu wspiera akcje: „Góra Grosza”, „Nakrętka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, przeprowadza zbiórki makulatury…..

Realizujemy programy:„Szkoły promującej zdrowie”, „Trzymaj formꔄSzkoły Odkrywców Talentów”.Od trzech lat aktywnie działa Szkolna Kasa Oszczędności – program współpracy z Bankiem PKO BP, w ramach którego uczniowie uczą się systematycznego oszczędzania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej  mogą zgłaszać się ze swoimi trudnościami i problemami do wychowawców, pedagogów i psychologa. W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Uczestniczymy w programach „NOE”, „Magiczne kryształy”, „Cukierki”, „Debata”, „Archipelag skarbów”, „Odczuwaj, ufaj, mów”.

Bierzemy udział w bardzo wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Możemy poszczycić się licznymi nagrodami i  dyplomami. Chór „Canto” uświetnia nie tylko uroczystości szkolne, ale także gminne i powiatowe. Natomiast nasi warcabiści zdobyli wiele tytułów mistrzowskich indywidualnie i drużynowo. Cyklicznie co roku organizujemy Powiatowy Konkurs Pieśni Papieskiej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzamy Grand Prix Mazowsza w Warcabach…

Staramy się, by organizowane przez nas wycieczki miały walory edukacyjne i rozwijające kulturę osobistą uczniów. Co roku organizujemy dłuższe wyjazdy -  „Zielone Szkoły”.

Współpracujemy z innymi szkołami i instytucjami w ramach zawodów sportowych oraz konkursów przedmiotowych. Włączamy się w akcje organizowane przez Bibliotekę Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina.
 

Nasza baza:

 • dwie pracownie komputerowe,
 • biblioteka multimedialna,
 • gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy, 
 • sala zajęć terapeutycznych,
 • świetlica szkolna,
 • stołówka z własną kuchnią,
 • „radosna szkoła” – sala zabaw,
 • sala dla oddziałów przedszkolnych,
 • oddzielne skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej,
 • oddzielne szatnie dla oddziałów przedszkolnych, dla edukacji wczesnoszkolnej, dla klas IV – VII szkoły podstawowej, i  II– III gimnazjum,
 • standardowa sala gimnastyczna,
 • boisko sportowe wielofunkcyjne,
 • plac zabaw,
 • monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

Dyrektor zaprasza

Renata Majewska

   Szkoła Podstawowa nr 1

im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Aleja Jana Pawła II 14

05-250 Radzymin

tel. +48 22 786 50 10

sp1slupno@radzymin.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.